Thẻ treo - nhãn treo  

THẺ TREO|NHÃN TREO

- Thẻ hình chữ nhật,hình oval...
- Thẻ nhựa, thẻ giấy...
© 2015 - www.thienbinhvn.com