Giới Thiệu
 

 - Thiên Bình là một trong những công ty có bề dày kinh nghiệm về các sản phẩm ngành mã vạch như: mực in mã vạch, máy in mã vạch, máy  scan mã vạch, tem nhãn decal, tem chống mốc trên thị trường hiện nay.
- Khi nền kinh tế Việt Nam đang phát triển, đòi hỏi công việc quản lý kiểm kê, xuất khẩu hàng hóa phải đạt độ chính xác cao, do đó việc sử dụng mã vạch để thực hiện những công việc này là tất yếu và rất cần thiết.
  Sản phẩm  
Máy in mã vạch
Xem thêm
Đầu in mã vạch
Xem thêm
Máy quét mã vạch
Xem thêm
Mực in mã vạch
Xem thêm
Tem nhãn Decal
Xem thêm
Thẻ treo - nhãn treo
Xem thêm
Tem chống mốc
Xem thêm
Phần mềm in mã vạch
Xem thêm